Dersom du ønskjer at vi skal ta kontakt med deg, må du oppgje telefonnummer, e-postadresse eller adresse (Denne nettsida er ikkje kryptert. Vær derfor varsom med å oppgje personsensitive opplysningar).
 
Ønskjer du berre å informere oss om ei hending eller ønskjer du råd/rettleiing?
For kven kontaktar du ombodet?
Har du hatt ei sak hos oss tidlegare?
Kva meiner du er årsaka til at du blei behandla ulikt? (Sett gjerne fleire kryss).