Hvis du ønsker at vi skal ta kontakt med deg, må du oppgi telefonnummer, epostadresse eller adresse (Denne siden er ikke kryptert. Vær derfor varsom med å oppgi personsensitive opplysninger)
 
Ønsker du bare å informere oss om en hendelse, eller ønsker du råd/veiledning?
Hvem kontakter du ombudet for?
Har du hatt en sak hos oss tidligere?
Hva mener du er grunnen til at du ble forskjellsbehandlet? (sett gjerne flere kryss)