News and facts

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. If you are looking for information about LDO and how we can help you, please click here.

For news and facts on equality and gender equality in particular, see Gender in Norway. 

To personer i kontorlandskap.
To personer i kontorlandskap.
Velkommen til LDO-kurs!

Velkommen til LDO-kurs!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. 

Mann i rullestol
Mann i rullestol
Frykter store mørketall om hatkriminalitet mot funksjonshemmede

Frykter store mørketall om hatkriminalitet mot funksjonshemmede

Den siste rapporten fra Oslo-politiet om hatkriminalitet viser oss at vi har en jobb å gjøre med hat rettet mot funksjonshemmede, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

Elever leser.
Elever leser.
Foreslår omfattende endringer i spesialundervisningen

Foreslår omfattende endringer i spesialundervisningen

Onsdag 4. april kom rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: Inkluderende fellesskap for barn og unge.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar