News and facts

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. If you are looking for information about LDO and how we can help you, please click here.

For news and facts on equality and gender equality in particular, see Gender in Norway. 

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
-Horne svekker ombudsordningen

-Horne svekker ombudsordningen

Barne- og likestillingsminister Solveig Hornes nye forslag til lov og håndhevingsapparat legger opp til en kraftig svekkelse av ombudet og arbeidet mot diskriminering, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
Ny lov svekker diskrimineringsvernet

Ny lov svekker diskrimineringsvernet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er kritisk til det nye lovforslaget om felles diskrimineringslov som statsråd Solveig Horne har lagt frem. 

To personer i kontorlandskap.
To personer i kontorlandskap.
Velkommen til LDO-kurs!

Velkommen til LDO-kurs!

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til en kursrekke om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet. 

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar