News and facts

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. If you are looking for information about LDO and how we can help you, please click here.

For news and facts on equality and gender equality in particular, see Gender in Norway. 

Vi oppdaterer nettsidene våre. 1. januar 2018 kommer det ny, felles diskrimineringslov og en ny diskrimineringsnemnd får ansvaret for å behandle klagesaker. Vi jobber med å oppdatere lovhenvisninger og informasjon om endringene. Ombudet vil fortsatt gi råd og veiledning i diskrimineringssaker. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Deltakere på konferanse. Foto: Sebastiaan de Burg

Kurs og konferanser i 2017

I november arrangerer ombudet en rekke kurs om likestilling og anti-diskriminering i arbeidslivet. I tillegg inviterer vi til en større konferanse om hatytringer. I desember arrangerer ombudet et seminar om tvang. 

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
- Urimelig og hjerterått!

- Urimelig og hjerterått!

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer kraftig på at funksjonshemmede barn i Oslo ikke får ha med seg venner hjem fra skolen, selv om det er plass i taxien de bruker som skoleskyss.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.
Hva er egentlig seksuell trakassering?

Hva er egentlig seksuell trakassering?

Kronikk av ombud Hanne Bjurstrøm - NRK Ytring.

Hvis du stadig får uønskede kommentarer om kroppen din, eller gjentatte ganger må sitte å høre på grove vitser, er det seksuell trakassering? 

Portrett av statsminister Erna Solberg
Portrett av statsminister Erna Solberg
Hat på nett skremmer folk fra debatt

Hat på nett skremmer folk fra debatt

Halvparten av norske Facebook-brukere sier de avstår fra å delta i debatten på grunn av den negative tonen. Det får statsminister Erna Solberg til å reagere.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar