News and facts

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. If you are looking for information about LDO and how we can help you, please click here.

For news and facts on equality and gender equality in particular, see Gender in Norway. 

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
Ikke fri adgang til hijab-nekt

Ikke fri adgang til hijab-nekt

- EU-domstolens avgjørelse om religiøse hodeplagg innebærer ikke at det er fri adgang for en arbeidsgiver til å nekte ansatte å bruke hijab på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Etterlyser likestillingstiltak i trossamfunn

Etterlyser likestillingstiltak i trossamfunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om svar på hvilke tiltak ministeren vil vurdere å sette i verk for å styrke kvinners stilling i trossamfunnene.

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
Fare for dårligere diskrimineringsvern

Fare for dårligere diskrimineringsvern

Regjeringen, sammen med Venstre, vil nå vurdere å flytte en ny Likestillings- og diskrimineringsnemnd ut av Oslo.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar