Elektronisk skjema

(Vi bearbeider nåværende kontaktskjema. Nytt elektronisk skjema med kryptering vil bli tilgjengelig etter sommeren.)

Telefon

Veiledningstelefonen er betjent mellom klokken 9 og 15.

Grønt nummer: 800 41 556 
Telefon: 23 15 73 00
Faks:23 15 73 01
Du kan også sende SMS til mobilnummer 95 92 05 44.

Epost

Epost: post@LDO.no

Send ikke sensitiv informasjon i epost. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og telefonnummer. Ombudet oppfordrer deg til ikke å sende personsensitive, taushetsbelagte eller andre fortrolige opplysninger via e-post, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8. Bruk heller vårt krypterte kontaktskjema (tilgjengelig ila. september). Du kan også ringe oss.

Media

Telefon: 915 98 856.
Epost: media@ldo.no.

Adresse

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mariboesgt. 13, Oslo, 4 etg. (besøk). Se kart.

Postboks 9297 Grønland, 0134 Oslo, Norge

Org.nr. 988 681 873

Fakturaadresse

Fra og med 1. april 2017 er vår fakturaadresse:

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Vi oppfordrer våre leverandører til å bruke EHF-faktura. Informasjon om e-faktura finner dere her:
https://dfo.no/kundesider/regnskapstjenester/elektronisk-fakturabehandling/

Sosiale medier

Bli venn med ombudet på Facebook.

Følg oss på Twitter.

Pressesenter

Kommunikasjonsavdelingen formidler spørsmål fra pressen til ombud Hanne Bjurstrøm og de andre avdelingene i LDO.

Pressetelefon: 915 98 856.

E-post: media@ldo.no.

Pressesenter

Kommunikasjonsavdelingen formidler spørsmål fra pressen til ombud Hanne Bjurstrøm og de andre avdelingene i LDO.

Pressetelefon: 915 98 856.

E-post: media@ldo.no.