Elektronisk skjema

Kontaktskjema (bokmål) finner du her.

Kontaktskjema (nynorsk) finn du her.

Contact form (English) is available here

Telefon

Veiledningstelefonen er betjent mellom klokken 9 og 15.

Grønt nummer: 800 41 556 
Telefon: 23 15 73 00
Faks:23 15 73 01
Du kan også sende SMS til mobilnummer 95 92 05 44.

Epost

Epost: post@LDO.no

Send ikke sensitiv informasjon i epost. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Media

Telefon: 915 98 856.
Epost: media@ldo.no.

Adresse

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mariboesgt. 13, Oslo, 4 etg. (besøk). Se kart.

Postboks 8048 Dep

N-0031 Oslo

Norge

Org.nr. 988 681 873

Sosiale medier

Bli venn med ombudet på Facebook.

Følg oss på Twitter.

Pressesenter

Kommunikasjonsavdelingen formidler spørsmål fra pressen til ombud Hanne Bjurstrøm og de andre avdelingene i LDO.

Pressetelefon: 915 98 856.

E-post: media@ldo.no.

Pressesenter

Kommunikasjonsavdelingen formidler spørsmål fra pressen til ombud Hanne Bjurstrøm og de andre avdelingene i LDO.

Pressetelefon: 915 98 856.

E-post: media@ldo.no.