Avoid discrimination

We are sorry, but this part of our website is available in Norwegian only. To learn more about LDO and how we can help you, please click here.

Vi oppdaterer nettsidene våre. 1. januar 2018 kommer det ny, felles diskrimineringslov og en ny diskrimineringsnemnd får ansvaret for å behandle klagesaker. Vi jobber med å oppdatere lovhenvisninger og informasjon om endringene. Ombudet vil fortsatt gi råd og veiledning i diskrimineringssaker. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

I arbeidslivet

I arbeidslivet

Veiledningssider for arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

I skolen

I skolen

Råd og tips til elever, foreldre og skoleansatte.

I offentlige tjenester

I offentlige tjenester

Veiledningssider for tilbydere og brukere av offentlige tjenester som lege, nav eller kollektivtrafikk.

BAS

Slik unngår du å diskriminere gravide og folk i foreldrepermisjon

Er du arbeidsgiver, tillitsvalgt eller jobber du med HR og rekruttering? I vår nye veileder finner du kunnskap, inspirasjon og gode grep for ikke å diskriminere gravide og personer i foreldrepermisjon.