Slik unngår du å diskriminere

Alle har et ansvar for å forebygge og hindre diskriminering. Her får du tips og råd om hvordan du skal jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering, enten det er i en virksomhet, eller det er som offentlig tjenesteyter.

Vi oppdaterer nettsidene våre. 1. januar 2018 kommer det ny, felles diskrimineringslov og en ny diskrimineringsnemnd får ansvaret for å behandle klagesaker. Vi jobber med å oppdatere lovhenvisninger og informasjon om endringene. Ombudet vil fortsatt gi råd og veiledning i diskrimineringssaker. Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

I arbeidslivet

I arbeidslivet

Veiledningssider for arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

I skolen

I skolen

Råd og tips til elever, foreldre og skoleansatte.

I offentlige tjenester

I offentlige tjenester

Veiledningssider for tilbydere og brukere av offentlige tjenester som lege, nav eller kollektivtrafikk.

BAS

Slik unngår du å diskriminere gravide og folk i foreldrepermisjon

Er du arbeidsgiver, tillitsvalgt eller jobber du med HR og rekruttering? I vår nye veileder finner du kunnskap, inspirasjon og gode grep for ikke å diskriminere gravide og personer i foreldrepermisjon.