Gå direkte til innhold [access key = c] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = f]
Likeverdige offentlige tjenester

Program Oslo 11. november 2011

Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus BA
Youngs gate 11, 0181 Oslo
Tlf. 90 70 99 99
Klikk her for kart.

Klikk her for påmeldingsskjema

08.30 - 09.00: Registrering og kaffe

09.00 - 09.15: Velkomst ved likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik.

Del 1

09.15 - 10.15: Om likeverdige tjenester ved helsestasjoner i bydel Alna, Oslo
Kirsten Danielsen, forsker I, Nova.
 • Lansering av rapport
10.15 - 10.30: Pause

10.30 - 11.00: Når annerledeshet gjøres til en ulempe
Ronald Craig, seniorrådgiver i LDO
 • Direkte og indirekte diskriminering
 • Tjenesteyters plikt til å fremme likeverdig tjenesteyting
 • Aktivitetsplikten som et verktøy for å sikre likeverdig tjenesteyting

11.00 - 11.25: Om sosial ulikhet i helse med fokus på nedsatt funksjonsevne
Lisbet Grut, seniorforsker ved Sintef 11.25 - 11.40: Pause

11.40 - 12.10: Barrierer og likeverdige offentlige tjenester i praksis
Mariette Lobo, seniorrådgiver, LDO
 • Metode/verktøy 
 • Presentasjon av ny håndbok
12.10 - 12:30 Likeverdige tjenester - salen slipper til 12.30 - 13.30: Lunsj

Del 2

13.30 - 15.40: Parallelle temabolker

A. Likeverdig kommunikasjon
 • Etisk refleksjon som metode, Christine Næss Evensen, prosjektveileder, KS
 • Lesbiske kvinners møte med helsetjenester, Mari Bjørkmann, forsker, Allmennmedisinsk forskningsenhet Bergen
 • Workshop
B. Tilpassede tjenester 
 • Helse- og sosialombudet i Oslo Anne-Lise Kristensen
 • Tilpassede tjenester - hva betyr det i praksis? Manuela Ramin-Osmundsen, prosjektleder, AHus
 • Workshop
15.45 - 16.00: Oppsummering/Avslutning 
Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik