logo
Gå direkte til innhold [access key = c] Gå direkte hovedmeny [access key = m] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = f]

Hovedmeny

Brødsmulesti

Arbeidsliv

Dette er Likestillings- og diskrimineringsombudets veiledningssider for arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

Sidene skal gi veiledning til dere som skal jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. De skal også være til hjelp for dere som har spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Sidene gir en innføring i lover og regler, og konkrete råd og tips til hvordan en kan drive et praktisk likestillingsarbeid, som en del av den ordinære personalpolitikken.

Vi har plukket ut temaer som

  • har stor betydning for arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere
  • LDO får mange henvendelser om
  • er områder der det er viktig å ha et aktivt likestillingsarbeid

Vi har rettet ekstra oppmerksomhet mot aktivitets- og redegjørelsesplikten, fordi vi mener den er det viktigste verktøyet for et aktivt likestillingsarbeid på arbeidsplassen.

LDOs rolle

Likestillings- og diskrimineringsombudets oppgaver er blant annet å gi veiledning om hvordan en kan arbeide for likestilling og mot diskriminering i arbeidslivet. LDO besvarer også spørsmål om rettigheter og plikter, og behandler klager på diskriminering.

Veiledning gis både til de som føler seg diskriminert og til virksomheter som ønsker råd i likestillingsarbeid. Ombudet har taushetsplikt.

Hvis spørsmålet ditt faller utenfor ombudets arbeidsfelt, vil vi prøve å hjelpe dere videre til riktig instans.

Hvis dere ikke finner svar på spørsmålene deres på disse sidene, kan dere ta kontakt.


Er du diskriminert?

Er du blitt urettferdig behandlet?

Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper deg.

Knapp: til siden om dine rettigheter