Nyheiter og fag

På disse sidene finn du nyheiter og informasjon om ombodet og temaa vi jobbar med, mellom anna klagesaker vi har behandla og FN-konvensjonane vi har tilsyn med.

Valgurne
Valgurne
Ber politikere opptre mer kollegialt i valgkampen

Ber politikere opptre mer kollegialt i valgkampen

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ber politikere om å ta mer vare på hverandre i den kommende valgkampen. Hun mener bedre kollegiale holdninger kan beskytte politikere fra netthets og angrep.

Fengelsbilde fra innsatt og utsatt
Fengelsbilde fra innsatt og utsatt
Ombudet klager Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel inn til Diskrimineringsnemnda

Ombudet klager Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel inn til Diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel handler i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 6 ved å gi kvinner i Tromsø fengsel dårligere soningsforhold enn menn.

Ombudet og Forsvarssjef 2
Ombudet og Forsvarssjef 2
Historier om seksuell trakassering i Forsvaret danner et bilde av en alvorlig ukultur

Historier om seksuell trakassering i Forsvaret danner et bilde av en alvorlig ukultur

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har i møte med Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vært svært tydelig på at historiene om seksuell trakassering som ble publisert i magasinet Forsvarets forum i desember er uakseptable. En rekke kvinner forteller om en ukultur i Forsvaret som gjør det vanskelig å fortsette i jobben.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar