Nyheiter og fag

På disse sidene finn du nyheiter og informasjon om ombodet og temaa vi jobbar med, mellom anna klagesaker vi har behandla og FN-konvensjonane vi har tilsyn med.

Ombud Hanne Bjurstrøm, minister Solveig Horne med flere smiler til fotograf med mobiltelefon
Ombud Hanne Bjurstrøm, minister Solveig Horne med flere smiler til fotograf med mobiltelefon
Trangere kjønnsroller truer likestillingen

Trangere kjønnsroller truer likestillingen

LDOs ferske tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge viser at kjønnsrollene blir trangere og trangere. 

Hijab-nekt er lovstridig

Hijab-nekt er lovstridig

Sykehjemmet som vil nekte ansatte å bruke hijab, bryter loven, konkluderer likestillings- og diskrimineringsombudet.

-Det skal svært mye til for å kunne nekte noen å bruke religiøse hodeplagg, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
Krever at flere voldsutøvere bruker fotlenke

Krever at flere voldsutøvere bruker fotlenke

For mange besøksforbud brytes uten at det får konsekvenser. Gambling med liv, mener likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar