Nyheiter og fag

På disse sidene finn du nyheiter og informasjon om ombodet og temaa vi jobbar med, mellom anna klagesaker vi har behandla og FN-konvensjonane vi har tilsyn med.

Kirke

Frokostmøte - Likestilling og religionsfrihet

I hvor stor grad skal religionen prege (det likestilte) samfunnet? Og i hvor stor grad skal (det likestilte) samfunnet prege religionsutøvelsen?

Frokostmøte 22. juni 2017 kl. 08.30 -10.30
Mariboes gate 13, 1.etg. Servering fra kl. 08.00.

Ombud Hanne Bjurstrøm intervjues av NRK foran et fengselsbygg
Ombud Hanne Bjurstrøm intervjues av NRK foran et fengselsbygg
Norske fengsler diskriminerer

Norske fengsler diskriminerer

Likestillings- og diskrimineringsombudets nye rapport viser at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler. 

Ombud Hanne Bjurstrøm
Ombud Hanne Bjurstrøm
-Horne svekker ombudsordningen

-Horne svekker ombudsordningen

Barne- og likestillingsminister Solveig Hornes nye forslag til lov og håndhevingsapparat legger opp til en kraftig svekkelse av ombudet og arbeidet mot diskriminering, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Kirke
Kirke
Etterlyser likestillingstiltak i trossamfunn

Etterlyser likestillingstiltak i trossamfunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om svar på hvilke tiltak ministeren vil vurdere å sette i verk for å styrke kvinners stilling i trossamfunnene.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar