Kontakt oss

Lurer du på om du er blitt diskriminert? Snakk med oss. Vi gir gratis råd og veiledning på telefon og epost.  

Risikerer du å diskriminere andre? Vi tilbyr gratis veiledning til arbeidsgivere, tjenesteytere og andre som ønsker å lære mer om hvordan de kan sikre likestilling og unngå diskriminering. Vi kan også komme til din arbeidsplass og holde kurs eller foredrag.

Elektronisk skjema

(Vi bearbeider nåværende kontaktskjema. Nytt elektronisk skjema med kryptering vil bli tilgjengelig etter sommeren.)

Telefon

Veiledningstelefonen er betjent mellom klokken 9 og 15.

Grønt nummer: 800 41 556 
Telefon: 23 15 73 00
Faks:23 15 73 01
Du kan også sende SMS til mobilnummer 95 92 05 44.

Epost

Epost: post@LDO.no

Send ikke sensitiv informasjon i epost. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og telefonnummer. Ombudet oppfordrer deg til ikke å sende personsensitive, taushetsbelagte eller andre fortrolige opplysninger via e-post, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8. Bruk heller vårt krypterte kontaktskjema (tilgjengelig ila. september). Du kan også ringe oss.

Media

Telefon: 915 98 856.
Epost: media@ldo.no.

Adresse

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mariboesgt. 13, Oslo, 4 etg. (besøk). Se kart.

Postboks 9297 Grønland, 0134 Oslo, Norge

Org.nr. 988 681 873

Fakturaadresse

Fra og med 1. april 2017 er vår fakturaadresse:

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Vi oppfordrer våre leverandører til å bruke EHF-faktura. Informasjon om e-faktura finner dere her:
https://dfo.no/kundesider/regnskapstjenester/elektronisk-fakturabehandling/

Sosiale medier

Bli venn med ombudet på Facebook.

Følg oss på Twitter.

Pressesenter

Kommunikasjonsavdelingen formidler spørsmål fra pressen til ombud Hanne Bjurstrøm og de andre avdelingene i LDO.

Pressetelefon: 915 98 856.

E-post: media@ldo.no.

Pressesenter

Kommunikasjonsavdelingen formidler spørsmål fra pressen til ombud Hanne Bjurstrøm og de andre avdelingene i LDO.

Pressetelefon: 915 98 856.

E-post: media@ldo.no.