Påmelding - årskonferanse 2018 "Arbeidsliv uten kjønn"
Kontaktinformasjon (* må fylles ut)
 
LDO har vurdert lokalet og gått gjennom våre interne sjekklister med hensyn til god tilgjengelighet. Forøvrig lurer vi på:
Tegnspråktolk
 
Er det eventuelle hensyn vi bør ta ved matservering
og/eller andre forhold vi bør vite om?:
Konferansen er gratis.
Samtykke til å motta invitasjon
 
På grunn av begrensede plasser setter vi pris på om du gir beskjed om evt. frafall senest 8 dager før konferansen skal finne sted.