Nesten halvparten av alle kvinner som ble drept i perioden 2000 til 2009, ble drept av sin partner eller eks-partner, ifølge Kripos.

 

I 2009 ble 29 personer drept i Norge av 27 gjerningspersoner. Av ofrene var 17 norske menn, 11 norske kvinner og én polsk kvinne. Fem kvinner ble drept av sin partner eller en tidligere partner. Én mann ble drept av sin kvinnelige ektefelle. Det er nesten bare menn som dreper, og 23 norske menn og to utenlandske er siktet i de 27 sakene. Av de norske mennene er det tre som tidligere har hatt utenlandsk statsborgerskap (Kripos 2009).

Siden 2000 er til sammen 166 kvinner drept. 79 av disse kvinnene (48 prosent) er drept av sin partner eller tidligere partner. Siden 2000 er 192 menn drept. Seks av disse (tre prosent) ble drept av tidligere ektefelle eller samboer (Kripos 2009). 

Personer drept av partner eller tidligere partner

2000—2009 etter kjønn
Kilde: Kripos 2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kvinner 12 10 7 10 6 8 7 8 6 5
Menn 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1

Drap i Norge etter statsborgerskap og kjønn, 2009

Kilde: Kripos 2009

Norske
Utelandske Ukjent
menn kvinner menn kvinner
Drepte 17 11 0 1
Gjerningsperson 23 1 2 0 1