Nyheiter

 • Kvinne på gaten.
  26.10.18
  Lettere å håndtere seksuell trakassering begått av en gjest enn kollega

  Ny FAFO-rapport viser at ansatte innen hotellbransjen i Skandinavia opplever at det er lettere å håndtere seksuell trakassering fra gjester enn når det er kollegaer og ledere som gjør det. Resultatet er basert på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte/verneombud ved ett stort kjedehotell i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Tillitsvalgtes og verneombudenes manglende involvering i arbeidet kommer også tydelig fram i rapporten som legges frem på Oslo Kongressenter 26.oktober i forbindelse med Nordisk seminar om forebygging og håndtering av seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen.

 • Frokostmøte om CERD
  24.10.18
  CERD 2018

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm trekker blant annet frem at et hardere ytringsklima og sosial ulikhet kan føre til polarisering og marginalisering når hun i dag presenterer ombudets tilsynsrapport til FNs rasediskrimineringskomité og overrekker den til Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Arbeid kontor
  05.10.18
  Høringssvar - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

  Det må bli enklere for dem som opplever seksuell trakassering å klage. Ombudet er derfor svært glad for at det nå er lagt frem et forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. I høringssvaret vårt til Barne- og likestillingsdepartementet skriver vi at vi er enige i hovedpunktene, men at det er flere ting som bør tydeliggjøres. 

   

 • 18.09.18
  Innspill til CRPD-komiteen

  I 2019 skal Norge for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CPRD). Allerede neste uke reiser representanter fra LDO til Geneve for å forberede komiteen og gi anbefalinger til hvilke spørsmål de bør stille norske myndigheter.

   

 • 13.09.18
  Kurs for jusstudenter

  Jusstudenter som blant annet er tilknyttet organisasjonene Jussbuss, JURK og Jusshjelpa i Nord-Norge får tilbud om gratis innføring i likestillings- og diskrimineringsrett fra ombudet. Det faglige påfyllet skal gi studentene et bedre verktøy i møte med sine klienter.

 • En kvinne med kaffe på gangen.
  13.08.18
  Setter strek for seksuell trakassering

  – Seksuell trakassering er helt uakseptabelt, og skal ikke forekomme, sier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Nå lanseres en veileder og landsdekkende kurs for å få arbeidsgiverne til å forebygge seksuell trakassering.

 • Mann i rullestol
  09.04.18
  Frykter mørketall

  Den siste rapporten fra Oslo-politiet om hatkriminalitet viser oss at vi har en jobb å gjøre med hat rettet mot funksjonshemmede, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

 • Elever leser.
  09.04.18
  Inkluderende fellesskap for barn og unge

  Onsdag 4. april kom rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: Inkluderende fellesskap for barn og unge.

 • Alene.
  06.03.18
  Handlingsplan - rasisme og diskriminering

  Senterpartiets stortingsrepresentanter har fremmet et forslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Ombudet roser intensjonen, men støtter ikke en felles handlingsplan for alle diskrimineringsgrunnlag.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  18.01.18
  Urimelig og hjerterått

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer kraftig på at funksjonshemmede barn i Oslo ikke får ha med seg venner hjem fra skolen, selv om det er plass i taxien de bruker som skoleskyss.

 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.
  16.01.18
  Hva er egentlig seksuell trakassering?

  Kronikk av ombud Hanne Bjurstrøm - NRK Ytring.

  Hvis du stadig får uønskede kommentarer om kroppen din, eller gjentatte ganger må sitte å høre på grove vitser, er det seksuell trakassering? 

 • Portrett av statsminister Erna Solberg
  28.11.17
  Hat på nett skremmer folk fra debatt

  Halvparten av norske Facebook-brukere sier de avstår fra å delta i debatten på grunn av den negative tonen. Det får statsminister Erna Solberg til å reagere.

 • trakassasering
  27.11.17
  Fem punkter mot seksuell trakassering

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet går sammen med LO og NHO om å gi bedriftene råd for å få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  16.10.17
  Angrep på rettssikkerheten

  De aller mest utsatte rammes hardt når regjeringen kutter støtte til rettshjelp i årets statsbudsjett.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  02.10.17
  Ombudet vil ha todelt foreldrepermisjonen

  Mor og far bør kunne opptjene og ta ut foreldrepermisjon på et selvstendig grunnlag, mener ombudet.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm intervjues av NRK foran et fengselsbygg
  06.05.17
  Norske fengsler diskriminerer

  Likestillings- og diskrimineringsombudets nye rapport viser at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler. 

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  05.04.17
  -Horne svekker ombudsordningen

  Barne- og likestillingsminister Solveig Hornes nye forslag til lov og håndhevingsapparat legger opp til en kraftig svekkelse av ombudet og arbeidet mot diskriminering, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  05.04.17
  Ny lov svekker diskrimineringsvernet

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er kritisk til det nye lovforslaget om felles diskrimineringslov som statsråd Solveig Horne har lagt frem. 

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  16.03.17
  Ikke fri adgang til hijab-nekt

  - EU-domstolens avgjørelse om religiøse hodeplagg innebærer ikke at det er fri adgang for en arbeidsgiver til å nekte ansatte å bruke hijab på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 • Sakspapirer.
  21.02.17
  vilkår for statsstøtte til trossamfunn

  Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til utspillet fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler om krav til kjønnsrepresentasjon i trosamfunns styrer som vilkår for statsstøtte. Bøhler stilte deg spørsmål om dette i Stortinget 12. januar.