Likestilling er mer enn likeverd

Noen tar til orde for å bytte ut likestilling med likeverd. Det er ingen god ide. Likestilling handler om mer enn likeverd. Det forplikter til handling og det krever noe av oss.

De færreste av oss mener at «de andre» er mindre verdifulle enn oss. Folk med utviklingshemming er like verdifulle, naboen i rullestol, mannen fra Somalia, kvinnen som bærer hijab, de eldre, eller sigøynerkvinnen. Likeverdige – jo da, selvfølgelig. Men skal kvinnen få bestemme selv hvordan hun går kledd, mannen i rullestol kunne bevege seg hvor han vil og når han vil dit han vil, en utviklingshemmet jente bestemme over hvor hun vil bo – og kan hun være med på å styre landet? Og hvem skal egentlig forlate styrerommene når kvinnene skal få mer makt?

Likestilling handler om makt, frihet og likeverd. Makt til å bestemme over eget liv og i samfunnet jeg lever i. Kvinners stemmerett er en tydelig markør på likestilling som kamp om reell makt og innflytelse for alle menneskene i samfunnet. Det holdt ikke med et uforpliktende «likeverd» hvis innflytelse og mulighet til å bestemme ikke var eller er til stede.

Frihet er en annen grunnleggende forutsetning for å kunne snakke om likestilling. Det handler om at forutsetningene for de frie valgene må være gode – og reelle. Men frihet handler også om frihet fra vold, økonomisk frihet, og muligheten til å velge fritt, fri fra vaner og tradisjoner.

Og så er selvfølgelig likeverd en grunnplanke i likestillingen. At vi alle er like verdifulle som mennesker. All different – all equal – always, er et av slagordene i homobevegelsen. Det er et presist slagord for all likestillingskamp. Det viser at likestilling aldri har handlet om å være like eller bli lik, men å være likeverdige i vår forskjellighet. Jeg mener at vi fortsatt har langt å gå for å gjøre likeverdet også til en realitet i likestillingen. Mange grupper defineres og behandles fortsatt som annenrangs i vårt samfunn. Ikke alltid like eksplisitt som når det lages egne regler for romfolk, men synlig nok. Som når typisk kvinnearbeid verdsettes - i betydning av verdi i kroner og øre - lavere enn typisk mannsarbeid. Eller når vi synes det er greit at folk i rullestol må betale to-tre ganger mer for en taxitur. Eller når du legges nederst i søkerbunken fordi du heter Amad og ikke Anders.

Makt og frihet til flere forplikter til handling. Det betyr blant annet at noen som har makt må gi den fra seg. Det betyr at vi må investere på mange områder i samfunnet for å sikre frihet for flere. Å skape et universelt utformet samfunn koster penger. Og det er en forutsetning for frihet.  Å bekjempe vold mot kvinner er et stort frigjøringsprosjekt og det krever omfattende tiltak. Krevende, men helt nødvendig.

Likestilling må med andre ord aldri erstattes av likeverd alene. Da skjuler vi hva likestilling faktisk handler om. Og da stopper vi også å jobbe for det vi skal: Et samfunn der makten er likere fordelt, der alle har reell frihet, og hvor menneskets verdighet er ukrenkelig.

 

 Serien Signert Sunniva


Ikon av serien Signert Sunniva


Sunniva Ørstavik er likestillings- og diskrimineringsombud.

I serien "Signert Sunniva" vil hun med jevne mellomrom skrive om likestilling, diskriminering og saker som engasjerer henne.

Tidligere innlegg i serien:

Følg Sunniva på Twitter: @sorstavik

www.facebook.com/SunnivaOrstavik

Få siste nytt fra LDO. Melde deg på nyhetsbrev.