Agenda brukerutvalgsmøte Tema til diskusjon på dette møtet er unntaksparagrafene i lovverket i forhold til forbudet mot diskriminering. Siste del av møtet blir avslutningen av LDO-konferansen ”De beste hodene får ikke alltid bein å gå på”, om personer med redusert funksjonsevne og arbeidsliv.

Onsdag 21. november kl 10 – 16’00
Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Kl. 10.00 Aktuelt fra ombudet v/Beate Gangås  
  
Kl. 10.30 Ordet fritt. Aktuelle saker fra utvalgets medlemmer
     Gjerne tilbakemeldinger på SaLDO og Praksis.
 
Kl. 11.30  Lunsj

Kl.  12.30 Unntaksparagrafene i lovverket i forhold til forbudet mot diskriminering. Kort innledning v/Elisabeth Lier Haugseth

Kl. 13’30 Evaluering av Brukerutvalget. Forslag til organisering i 2008 v/Ingeborg Grimsmo

Kl. 13.45 Vi forflytter oss til Felix, Aker Brygge:

Kl. 14.00 ”De beste hodene får ikke alltid bein å gå på”
  -personer med redusert funksjonsevne og arbeidsliv
 
   Fotograf Morten Krogvold: ”Hva gjør bilder med oss?”
  
Daglig leder Steinar J. Olsen, Stormberg:
”Lønnsom inkludering i praksis”

Oppsummering av konferansen