Agenda brukerutvalgsmøte.

Onsdag 24. januar kl. 10.00 – 17.00
Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler, Grensen 5.

Kl. 10.00 Velkommen, Beate Gangås.

Kl. 10.15 Informasjon fra Ombudet.
 
Kl. 11.30  Lunsj.

Kl. 12.30 Diskriminering av ulike grupper - et fenomen eller ulike      fenomener?, Berit Vegheim.

Kl. 13.45 Pause.

Kl. 14.00 Informasjon fra ombudet.

Kl. 15.00 Språk, begreper og diskriminering, Per Egil Hegge.

Kl. 15.30 Kaffepause.

Kl. 15.45 Språk, begreper…

Debatt

Kl. 17.00 Avslutning.