Møte i LDOs Brukerutvalg 18.11.09
Tid (dato, fra kl til kl): 181109, 10:00 – 16:00 Sted: Møterom Klassisk (LDO)
Innkalt av (avd og navn): Ingeborg Grimsmo
Ordstyrer: Ingeborg Grimsmo Referent: Stine Evjen
Deltakere: Brukerutvalgets medlemmer: Susan Rakhsh, Benjamin Rødner, Warda Naseem Lona, Elin Vestrum, Eilin Reinaas, Marianne Slinde, Tove Smaadahl, Ivar Bjørgen, Berit Vegheim
Forfall: Abdullahi Mohamed Alason, Johan Kr. Øydegard, Eva Josefsen, Farooq Ansari, Peggy Hessen Følsvik

Fra LDO: Elisabeth Lier Haugseth, Beate Gangås, Ingeborg Grimsmo, Bjørg Unstad, Stine Evjen, Cathrine Sørlie, Serap Helin Hartwig, Mariette Lobo, Taran Knudstad

Saksliste:

   
1. Velkommen og aktuelt fra ombudet v/Beate Gangås
- Saldo 2009. Utfordringer til statsråd: Likelønn, jevnere fordeling av foreldreperm, arbeid og nedsatt funksjonsevne, boligdiskriminering, frafall i skolen.
- Sunniva Ørstavik nytt ombud
- Kort om Progress-kampanjen: God arbeidsinnsats, vi har fått tildelt midler for 2010.
- Graver-utvalget. Intern prosess. Utfordringer knyttet til sekkekategorien. Møte om aktivitets- og redegjørelsesplikt.
- Debatt om ombudsrollen – internasjonalt perspektiv.
- Takk for samarbeidet, Gangås sitt siste møte med Brukerutvalget
  
2. Orientering om saker v/ Elisabeth Lier Haugseth, juridisk avdeling
- Positiv særbehandling
- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven:

  • 145 klager, 433 veiledningssaker (3. kvartal)
  • Større sakstilfang i 2009 sammenlignet med tidligere år.
  • Mesteparten handler om universell utforming.
  • Rundt 15 uttalelser er skrevet.
  • Høyere andel henleggelser i DTL-sakene.

  3. Bjørg Unstad, avdelingsleder samfunn
- Om universell tilgang til utdanning.
- Håndbok – praktisk veiledning til likestilling i arbeidslivet. Gode tilbakemeldinger.
- Kommunekontrollen

4. Høringen om forbud mot hijab i domstolen knyttet til forbudet mot hijab i politiet v/ Mariette Lobo og Cathrine Sørlie
- Kommentarer fra utvalget.  

5.  Ordet fritt
- Om kvinners rett til å få info på eget språk. Har laget info på mange språk, sendt ut til div kontaktinstanser. Nå også kommet på punktskrift og distribuert til relevante instanser.
- Rapport om ofre for menneskehandel.
- Internasjonal dag for Vold mot kvinner. Har laget caser som viser konsekvensene når kvinner ikke går ut i arbeidslivet. Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til vold mot kvinner.
  
6. Majoran Vivekananthan (Utrop) om tema: Nyrasisme
- Kommentarer og spørsmål ved Brukerutvalget.  

7. Takk for møtet v/ Ingeborg Grimsmo
- Møtedatoer 2010:
3. februar
28. april
22. september
17. – 18. november (m/middag og overnatting)

 

Oslo, 101209 Signatur: Stine Evjen