Ledige stillingar

Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO) skal fremje likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av mellom anna kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Ombodet handhevar diskrimineringsforboda i lovverket, gir rettleiing og er ein pådrivar for likestilling og mangfald.

Ungdom.
Ungdom.
Nestleder/avdelingsleder

Nestleder/avdelingsleder

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har som overordnet ansvar å bekjempe diskriminering og være en pådriver i arbeidet for likestilling og mangfold.

LDO har ansvar for å gi utvidet veiledning om rettigheter og plikter til personer, organisasjoner og virksomheter blant annet gjennom kurs og foredrag. Ombudet har også ansvar for å føre tilsyn med Norges etterlevelse av tre FN konvensjoner; kvinnekonvensjonen, rasediskrimineringskonvensjon og konvensjonen for funksjonshemmede.

LDO har 40 ansatte, og er inndelt i to fagavdelinger; Veiledningsavdelingen og Tilsynsavdelingen. Vi holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

To personer i kontorlandskap.
To personer i kontorlandskap.
Presserådgiver - seniorrådgiver

Presserådgiver - seniorrådgiver

Presserådgiveren er ombudets primære mediekontakt, og har ansvar for å følge opp mediehenvendelser og utvikle ombudets proaktive mediearbeid i nært samarbeid med ombudet og ombudets kommunikasjonssjef.