Forslag om endringer i lov av 2.juli 2004 Nr. 59 om personell i Forsvaret

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til overnevnte høringsnotat, med frist for høringsuttalelse mandag 8. september 2008.

Les hele høringsuttalelse her.