Forslag til froskriftsendringer - Nemnd for søknader om PGD

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til overnevnte høringsnotat, med frist for høringsuttalelse innen 2. mai 2008.

Les hele høringsuttalelse her.