Fra ord til handling – Bekjempelse av voldtekt krever handling

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til høringsbrev av 14. mars 2008 fra Justis- og politidepartementet vedrørende Voldtektsutvalgets rapport NOU 2008:4 ”Fra ord til handling – Bekjempelse av voldtekt krever handling.”

Du kan lese høringen her.