Kombinasjon av arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver

I brev av 8. desember 2008 fremmer Arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag til lovendringer som tar sikte på å bedre yrkesaktives muligheter til å kombinere arbeid med pleie- og omsorgsoppgaver. Forslaget består av fire ulike lovendringer knyttet til følgende områder:
  • rett til permisjon uten lønn i inntil 10 dager for å yte omsorg overfor nære pårørende. 
  • at pleiepenger skal kunne graderes ned til 20 prosent. 
  • at retten til permisjon og pleiepenger for den som pleier nær pårørende i livets sluttfase utvides fra 20 til 60 dager. 
  • at rett til pleiepenger og forhøyet hjelpestønad skal foreligge i tre måneder etter at langvarig pleieforhold opphører som følge av pleiemottakers død.

Les hele høringsuttalelsen her (PDF).