Høring - endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven