Ikke diskriminert på grunn av graviditet

Uttalelse avsagt 20.09.07 Klager hevdet at vikariatet ikke ble forlenget på grunn av graviditet.

Klager hadde hatt ulike vikariater ved en skole i Bergen i litt over ett år, og anførte at hun hadde fått tilsagn om at hun skulle få forlenget vikariatet, dersom vedkommende hun vikarierte for, fikk forlenget sin sykemelding. En annen ble imidlertid ansatt i det aktuelle vikariatet.

Kommunen avviser at klager har blitt diskriminert på grunn av graviditet, da den som ble ansatt, i motsetning til klager, hadde allmennlærerutdanning og således var bedre kvalifisert. 

Konklusjon

Ombudet fant at klager ikke var diskriminert på grunn av graviditet. Kommunen begrunnet ansettelsen i formelle kvalifikasjonskrav. Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å forlenge vikariater, og må derfor kunne foretrekke en bedre kvalifisert søker. Kommunen hadde dermed sannsynliggjort at det var andre forhold enn graviditet som var årsaken til at klager ikke fikk forlenget vikariatet.


Diskrimineringsgrunnlag: kjønn.
Saksnummer: 07/897.
Lovanvendelse: likestillingsloven § 4 annet ledd jf § 3.