Lege ble diskriminert ved sykehus

Legen mente han ble diskriminert og trakassert ved sykehuset der han arbeidet. Ombudet ga han medhold i at han var diskriminert. Trakasseringen var ikke tilstrekkelig dokumentert.

Den utenlandske legen hevdet at han ved gjentatte anledninger hadde fått høre nedsettende karakteristikker om sitt hjemland. Avdelingslederen hadde fortalt historier fra ferien i hans hjemland som var lite flatterende for landet og folket som bodde der. Avdelingslederen ble også beskyldt for å ha snakket nedsettende om en kollega fra legens hjemland og hans landsmenn generelt. Utsagnene var ikke verifisert, og ombudet hadde ikke tilstrekkelig grunnlag til å fastslå at trakassering hadde funnet sted.

Legen hevdet også å ha blitt diskriminert. Ved ansettelse i en stilling hadde han klart bedre formell kompetanse enn den som ble ansatt: Han hadde betydelig lengre erfaring og han hadde doktorgrad. Arbeidsgiver hevdet at det var legens negative personlige egenskaper som hadde vært utslagsgivende.

Konklusjon

Arbeidsgiver hadde aldri konfrontert legen med hans negative personlige egenskaper og ombudet kunne ikke legge vekt på disse opplysningene. I sin avgjørelse måtte ombudet derfor legge vekt på den markerte forskjell det var i formalkompetanse til fordel for den utenlandske legen. Ombudet konkluderte etter dette med at det forelå diskriminering.

Diskrimineringsgrunnlag: Etnisitet.
Saksnummer: 06/1051.
Lovanvendelse: Diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen (PDF).