Arbeidsgiver forskjellsbehandlet ikke kvinne ved ansettelse av politistasjonssjef

En kvinne mente politimesteren hadde lagt vekt på at hun er kvinne ved ansettelse av politistasjonssjef. Kvinnen ble innkalt til intervju men ikke ansatt. Kvinnen var den av de aktuelle kandidaten med klart lengst ledererfaring, og hun mente derfor at hun var bedre kvalifisert enn de mannlige søkerne som ble innkalt til intervju.

Ombudet kom frem til at det var grunn til å tro at kvinnen var forskjellsbehandlet på grunn av kjønn. Grunnen til dette var at hun basert på en vurdering av utdannelse og arbeidserfaring, var den som fremsto best kvalifisert av de aktuelle kandidatene til politistasjonssjefstillingen.

Politidistriktet måtte etter dette sannsynliggjøre at det var andre grunner enn kvinnens kjønn som var årsaken til at hun ikke ble ansatt. Arbeidsgiveren dokumenterte at det var andre omstendigheter som årsak til at kvinnen ikke ble ansatt. I intervjuet hadde kvinnen vært den av søkerne som hadde fremstått minst reflektert når det gjaldt spørsmål om utfordringer ved stillingen som politistasjonssjef. Ombudet konkluderte derfor med at politidistriktet ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven da den kvinnelige søkeren ikke ble tilsatt.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn
Saksnummer:   08/1395
Lovanvendelsen:   Likestillingsloven § 4 annet ledd, jf. § 3

Les hele uttalelsen her (PDF).