Ombudet konkluderte med at H&M på Storo storsenter ikke bryter diskriminerings-og tilgjengelighetsloven § 9 fordi butikken har gjort nødvendige utbedringer av prøverommene i butikken.

Saksnummer: 10/2010
Lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9.
Dato: 17. desember 2010.

 

Dokumentet i ODT-format.

Dokumentet i PDF-format.

 

Uttalelse i sak - Butikk har gjennomført tiltak for universell utforming av prøverom

Likestillings, og diskrimineringsombudet mottok en klage på klesbutikken H&M på Storo storsenter den 1. august 2010. Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta mente at det var vanskelig for rullestolbrukere å bruke butikkens prøverom, og at det var alt for trangt mellom butikkhyllene til å komme frem til prøverommene. Klager mente H&M sin manglende tilgjengelighet var i strid med diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 9.

Virksomheten har erkjent at butikken grunnet ventetid for nytt lager og bakrom måtte bruke planlagt prøverom og HC-prøverom til dette i høst. Butikken har beklaget dette, og redegjort for at det er bygget prøverom slik at det skal være mulig for personer i rullestol, og andre med nedsatt bevegelsesevne å prøve klær. Butikken har lagt frem bilder for ombudet, som viser at dette er gjort. Butikken har også lagt frem bildedokumentasjon for ombudet på at hylleplasseringen i butikken ikke gjør at rullestolbrukere vil ha vanskeligheter med å ta seg frem. Ombudet har ikke mottatt innsigelser fra klager på at butikken ikke har utbedret tilstrekkelig.

Ombudet konkluderer derfor med at det påklagde forholdet ikke lenger er i strid med diskriminerings, og tilgjengelighetsloven § 9.
Ombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings, og diskrimineringsnemnda, jf. vedlagte orientering.


Oslo, 17. desember 2010,

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.