En organisasjon klaget på vegne av en kvinne som mente hennes lønn var i strid med likestillingsloven. Organisasjonen sammenliknet kvinnens lønn med hennes mannlige kolleger som alle lå høyere i lønn. Arbeidsgiver mente at kvinnen ikke utførte arbeid av lik verdi med de mannlige ansatte. I en oppstilling redegjorde arbeidsgiver for de ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

I forbindelse med sentrale og lokale lønnsforhandlinger fikk kvinnen imidlertid et lønnstillegg slik at hun kom på linje med sine mannlige kolleger. Organisasjonen meldte til Likestillingsombudet at kvinnen dermed ikke var interessert i å gå videre med saken, da hun hadde oppnådd det hun ønsket. Likestillingsombudet avsluttet med det saken.
Avlønning av terminalleder
Saksnummer: 99/34 CRE
Emne: terminalleder, ansvarsområde
Sektor: stat
Sakstype: klage
Klager: kvinne
Lovanvendelse: §5

En organisasjon klaget på vegne av en kvinne som mente hennes lønn var i strid med likestillingsloven. Organisasjonen sammenliknet kvinnens lønn med hennes mannlige kolleger som alle lå høyere i lønn. Arbeidsgiver mente at kvinnen ikke utførte arbeid av lik verdi med de mannlige ansatte. I en oppstilling redegjorde arbeidsgiver for de ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

I forbindelse med sentrale og lokale lønnsforhandlinger fikk kvinnen imidlertid et lønnstillegg slik at hun kom på linje med sine mannlige kolleger. Organisasjonen meldte til Likestillingsombudet at kvinnen dermed ikke var interessert i å gå videre med saken, da hun hadde oppnådd det hun ønsket. Likestillingsombudet avsluttet med det saken.

Saksnummer: 1999/034
Emne: terminalleder, ansvarsområde
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0