Gjennom media ble Ombudet kjent med at en større virksomhet praktiserte uniformsregler som innebar at muslimske kvinner ble nektet å bære skaut i visse stillinger.

Likestillingsombudet tok kontakt med virksomheten som bekreftet at hodeplagg ikke er tillatt for tilsatte i skranke og kassa. Virksomheten oppga ingen årsaker til forbudet, men viste til uniformsreglementet for virksomheten. Ombudet slo fast at det ikke fantes saklige grunner til å forby hodeplagg i stillingene, og ba virksomheten om å endre praksis. I løpet av saksgangen opplyste virksomheten at den ville endre reglementet. Ombudet foreslo at en mulig løsning var å få laget et hodeplagg som stod i stil med resten av uniformen.

Saksnummer: 1999/189
Emne: hodeplagg, kvinner, ansettelse, uniform
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2