Norsk Lærerlag ville ha vurdert om kompetansekravene i opplæringsloven er i strid med likestillingsloven. Opplæringsloven stiller krav om minst tre års praksis fra skoleverket for den som tilsettes som rektor ved en skole. Spørsmålet var om svangerskapspermisjon kunne regnes som praksis.

Likestillingsombudet påpekte at kvinner generelt benytter seg av svangerskapspermisjon i større grad enn menn. Et fratrekk i praksis på grunn av slik permisjon vil derfor i stor grad ramme kvinner. På den annen side likestiller opplæringsloven fødselspermisjon med andre typer fravær, så som utdanningspermisjon og militærtjeneste. Likestillingsombudet mente derfor det var tvilsomt om regelen stilte kvinner dårligere enn menn. Videre mente Ombudet at begrunnelsen for å utelukke permisjonstiden som praksis var saklig. Bakgrunnen for bestemmelsen er å sikre at rektor har nødvendig tilknytning til skolen.

Likestillingsombudet konkluderte med at det ikke er i strid med likestillingsloven å ta hensyn til permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel ved vurdering av om kompetansekravene i opplæringsloven er oppfylt.

 


Saksnummer: 1999/165
Emne: kompetansekrav, svangerskapspermisjon, praksis, lederstilling
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2