En kvinne spurte om det er tillatt å spørre om graviditet under et jobbintervju. Likestillingsombudet orienterte om lovverket.

Det finnes ingen lovgivining som forbyr arbeidsgiver å stille denne type spørsmål. På den annen side finnes det heller ikke lovgivning som påbyr kvinner å informere om mulig eller faktisk graviditet ved et jobbintervju.
Likestillingsloven setter forbud mot forskjellsbehandling av kvinner og menn. Dette forbudet gjelder også ved ansettelser. Forskjellsbehandling på grunn av graviditet rammer bare kvinner, og kan være i strid med likestillingsloven.
Likestillingsombudet har ved flere anledninger anbefalt kvinner å være tilbakeholdne med å informere om egen graviditet. Bakgrunnen er de mange henvendelsene Ombudet får fra kvinner som blir diskriminert ved ansettelser på grunn av graviditet.

Saksnummer: 2000/071
Emne: ansettelse, graviditet, jobbintervju
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2