Et hotell ga alle kvinner som overnattet ved hotellet på Kvinnedagen 8. mars 2002 et gavekort på gratis overnatting. En mann reagerte på dette, og klaget saken inn for Likestillingsombudet.

Fra hotellets side var dette utspillet ment som en gimmick for å markere Kvinnedagen, i tillegg ble det vist til at kvinner tjener mindre enn menn.

Likestillingsombudet konkluderte med at hotellet hadde handlet i strid med likestillingsloven ved å gi ut gavekort kun til kvinnelige gjester. Ombudet la spesielt vekt på at dette var et typisk markedsføringstiltak, som ikke hadde noen betydning for fremme av likestilling. Særbehandlingen var heller ikke knyttet opp mot noe arrangement eller lignende som hadde noe med likestilling eller kvinnesak å gjøre.

Saksnummer: 2002/384
Emne: hotell, overnatting, kvinnedagen, gavekort
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0