En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi en klesforretning hadde en konkurranse hvor bare menn fikk delta. Alle menn som prøvde et par herrebukser, ville være med i konkurransen om å vinne en motorsykkel. I tillegg til denne hovedpremien, var det andre premier man kunne vinne.

Likestillingsombudet konkluderte med at konkurransen var i strid med likestillingsloven forbud om direkte forskjellsbehandling. Likestillingsloven sier at handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn, ikke er tillatt. Ulik behandling kan imidlertid unntaksvis godtas dersom det foreligger saklig grunn. Det stilles strenge krav til saklighet.

Til tross for at konkurransen isolert sett ikke har stor betydning for likestilling mellom kjønnene, er Ombudet av den oppfatning at slike konkurranser er uheldige. Ombudet la særlig vekt på at det dreide seg om muligheten til å vinne til dels store verdier, og at det ikke forelå noen saklig grunn for denne forskjellsbehandlingen.

Saksnummer: 2003/152
Emne: konkurranse, menn
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0