En kvinne søkte på et vikariat ved en skole. Hun ble innkalt til intervju, men ble ikke innstilt til vikariatet. Kvinnen mente årsaken til dette var at hun var gravid, og ønsket derfor Ombudets vurdering av saken.

Skolen viste til at vikariatet som skulle besettes besto av 50 % heimkunnskap og 50 % kunst og håndverk. Ifølge skolen var det en klar fordel om man kunne ansette en lærer i stedet for to. Kvinnen var imidlertid bare ute etter vikariatet i heimkunnskap.

Likestillingsombudet fant det godtgjort at kvinnens graviditet ikke hadde hatt betydning for at hun ikke ble tilbudt vikariat ved skolen. Ombudet la i hovedsak vekt på skolens behov for – og ønske om – å ansette èn person. I tillegg til dette kom Ombudet med synspunkter i forhold til deltidsarbeid. Ombudet viste til at deltidsarbeid har noen negative likestillingsmessige konsekvenser. Nesten halvparten av alle yrkesaktive kvinner arbeider deltid, og deltidsarbeidende kan som regel ikke forsørge seg selv, men er avhengig av andre for å kunne klare seg økonomisk. Kvinnene får da også gjerne hovedansvaret for barna, noe som er med å befeste et tradisjonelt kjønnsrollemønster. I et likestillingsperspektiv er dette svært uheldig. Når skolen først og fremst ønsker å ha heltidsstillinger, er dette etter Ombudets syn i samsvar med likestillingslovens aktivitetsplikt, jfr § 1a.

Saksnummer: 2003/155
Emne: ansettelse, graviditet, deltid
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0,  § 4.2