Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 prosent av hva menn gjør per måned. Bonuser og andre tillegg forsterker forskjellene mellom kvinner og menn, viser fersk SSB-rapport.

Samlet sett blir lønnsgapet blir mindre år for år, men det går sakte. Lønnsforskjellene er størst hos dem med høyere utdanning.

Inntektsforskjellene er enda større enn lønnsforskjellene. Tar vi med ulike trygder og overføringer og kapitalinntekter har kvinner 67 prosent av menns inntekt. Det skyldes i hovedsak at menn har større kapitalinntekter.

Skatten reduserer forskjellene
Kvinner betaler mindre i skatt enn menn, og dette bidrar til å redusere forskjellene i hva kvinner og menn har å rutte med. Til tross for at skattene virker utjevnende, er inntektsgapet likevel større enn lønnsforskjellene. Kvinner hadde 72 prosent av mennenes inntekt etter skatt i 2004. Denne forskjellen økte fra 2003.