Faksimile av dagbladoppslag om russen og Rocco

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås har satt tydelig preg på aviser og nyhetsinnslag denne våren. Bare siden nyttår er hun omtalt i nesten tusen artikler.

I perioden fra januar til mars i år ble det skrevet 960 artikler om Likestillings- og diskrimineringsombudet i norsk presse. Det er en dobling siden oppstarten i 2006. I tillegg kommer uttallige radio- og tv-innslag.

Likelønn, foreldrepermisjon og etnisk diskriminering i arbeidslivet har vært viktige saker for ombudet i årets tre første måneder. I tillegg har initiativet om å bruke John Sullivans dokumentarfilm Pornostjerne i undervisningsøyemed fått mye oppmerksomhet.

Desidert størst pressedekning fikk likevel ulike utspill i anledning kvinnedagen 8. mars. Denne uka var ombudet omtalt i hele 250 artikler.