Et forbud mot heldekkende badetøy er i strid med diskrimineringsloven, slår Likestillings og diskrimineringsombudet fast etter å ha behandlet en klage mot Martina Hansens Hospital.

Et slikt forbud vil utelukke en hel gruppe fra å benytte sykehusets svømmebasseng, nemlig de som av religiøse grunner må bruke heldekkende badetøy. Dermed ekskluderes de fra et viktig behandlingstilbud, uttaler ombudet.

En gruppe kvinner som i lengre tid har deltatt i bassengbehandlingen på sykehuset, fikk i oktober beskjed om at heldekkende badetøy ikke lenger er tillat. Sykehuset mente draktene må slutte ved knærne, fordi heldekkende tøy loer og skaper problemer for renseanlegget.

- Å begrense størrelsen på badetøyet er usakelig når det er tekstilkvaliteten som er avgjørende for om et plagg loer, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Ombudet konkluderer med at forskjellsbehandlingen er diskriminerende og at sykehusets begrunnelse er usakelig.

Sykehuset har nå lovet at de heretter vil tillate heldekkende badetøy