En kvinne fikk ikke forlenget sitt ansettelsesforhold hos Nav på grunn av graviditet. Ved hjelp av Likestillings- og diskrimineringsombudet og fagforeningen sin fikk kvinnen tilbud om fast stilling, etterbetaling, feriepengerettigheter og pensjonsrettigheter. I tillegg vil hun ta opp spørsmålet om erstatning.

Klageren hadde vært ansatt i flere vikariater, og hadde i tillegg to engasjementsperioder ved et av Navs kontorer. LDO konkluderer i en uttalelse at Nav handlet i strid med likestillingsloven da den gravide kvinnens arbeidsforhold ble avsluttet ved starten av svangerskapspermisjonen.

Det var kvinnens fagforening, Norges Juristforbund, som tok kontakt med ombudet på vegne av kvinnen.

Etter press fra både LDO og Juristforbundet fikk kvinnen medhold på alle punkter i sin klagesak. 

- Vi er svært glade på kvinnens vegne. Det er prisverdig at Nav har kommet kvinnen i møte på alle punkter etter uttalelsen de fikk fra oss. Dette viser at det nytter å klage, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.