Regjeringen er mindre ambisiøse i forhold til diskriminering av homofile i arbeidslivet nå enn for fire år siden. Det mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

- I forrige handlingsplan lovet Regjeringen at verneombud skulle få opplæring i og kunnskap om situasjonen for homofile og lesbiske medarbeidere.  I planen som regjeringen la fram den 26. juni står det at det skal vurderes å endre regelverket for opplæring av verneombud slik at det omfatter diskriminering av lesbiske og homofile. Dette er for uforpliktende. Etter fire år hvor ingenting er gjort, er det for tynt at det skal brukes fire nye år på å vurdere dette, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad.

Diskriminering, manglende åpenhet og dårlig sosial støtte er en helserisiko  - også for lesbiske og homofile arbeidstakere. Det går fram av en undersøkelse utført av Nova i 2005.

LDO har tidligere tatt opp med Arbeids- og inkluderingsdepartementet at diskriminering må inn i opplæringen i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette er ikke gjort.

Ombudet mener at for å bekjempe diskriminering i arbeidslivet, må de ansvarlige læres opp til å se diskriminering og ta tak i problemene. Diskriminering må inn i HMS-opplæringen slik at arbeidsgivere, verneombud og HMS-personale får kunnskap i å forebygge og ta fatt i diskriminering når den oppstår.

- Dette er nødvendig for å sikre alle - også homofile og lesbiske - rett til et trygt arbeidsmiljø fritt for diskriminering og trakassering, sier Unstad.

Se hele handlingsplanen