Arbeidsledigheten til førstegenerasjons innvandrere og nordmenn er nærmere enn på flere år. Da ledigheten begynte å gå kraftig ned i befolkningen fra 2004-2005, sto ledigheten mer stille blant innvandrere. Fra 2007 til 2008 ser vi igjen at førstegenerasjons innvandrere ser ut til å ha lettere for å få seg jobb.

- Det er positivt at ledigheten blant innvandrere går tilbake, og at forskjellen mellom førstegangs innvandrere og resten av befolkningen går noe ned. Men fortsatt ser vi at førstegenerasjons innvandrere har større problemer med å finne seg arbeid. Ledighetstallet er fortsatt tre ganger så høyt som i den øvrige befolkningen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Ledigheten blant innvandrere var på 4 prosent i 2. kvartal 2008, i 2. kvartal 2005 var 9,7 prosent uten arbeid. I hele befolkningen gikk ledigheten tilbake fra 3,3 prosent i 2. kvartal 2005 til 1,5 prosent i 2. kvartal 2008. (Kilde: registerbasert statistikk fra SSB).

Innvandrernes arbeidsledighet