Likestillings- og diskrimineringsombudet krever fortgang i det statlige arbeidet mot etnisk diskriminering. – Staten må ta arbeidet mot diskriminering og rasisme på alvor, sier Mariette Lobo, seniorrådgiver hos LDO.

Seniorrådgiver Mariette Lobo og fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo
– Vi er utålmodige. Vi kan  ikke vente på flere handlingsplaner. Staten vet nok om diskriminering til å sette i gang arbeidet allerede nå, sier Mariette Lobo, seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. I dag la hun fram ombudets kartlegging av diskriminering i statlig sektor for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), innvandrerorganisasjoner og andre interesserte. Rapporten viser at det er store hull i statens arbeid mot etnisk diskriminering.

- Bakgrunnen for denne  kartleggingen var svært alvorlig. Ali Farah ble slått ned og forlatt i Sofienbergparken. Nå forventer vi at staten tar arbeidet med å følge opp rapporten vår like alvorlig, sier Lobo. Foreløpig er verken hun eller fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo særlig imponert over innsatsen fra Fornyings- og administrasjonsutvalget og Barne- og likestillingsdepartementet. Det er de som har fått i oppgave å følge opp arbeidet mot statlig diskriminering.
- Jeg forventer at Barne- og likestillingsministeren er en pådriver i dette arbeidet, var Grimsmos budskap til departementet.

Arni Hole og Mariette LoboDet trengs. LDOs kartlegging viser at mange statlige virksomheter ikke engang følger sitt eget tiltak om å kalle inn kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til intervju. Arni Hole, ekspedisjonssjef i Barne- og likestillingsdepartementet, er enig i at noe må gjøres.
- Det er klart det trengs innskjerping av plikten til å innkalle kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn til intervju, sier Hole. Hun forteller at ombudets rapport er sendt til samtlige departementer, og at den skal følges videre opp i tida framover.
– Da kommer det også konkrete krav og innskjerpinger, lover hun.

Les hele rapporten her