37,5 prosent av de nyvalgte kommunestyrerepresentantene er kvinner. Det er ny rekord.

Norge har aldri hatt så mange kvinner i kommunestyrene som de har i dag. 37,5 prosent av kommunestyrerepresentantene er nå kvinner. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Likestillings- og diskrimineringsombudet er glad for økningen, men mener fremdeles vi har lang vei å gå.
- 37,5 prosent er bedre enn fryktet, men ikke på langt nær så bra som det burde være. Kommunestyrene skal speile befolkningen. Halvparten av Norges befolkning er kvinner, ikke 37,5 prosent, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, Ingeborg Grimsmo.

Kvinneandelen i 2007 er to prosentpoeng høyere enn den var i 2003. Det er en dobling i forhold til valgresultatet i 1999 og 2003, da økningen bare var på ett prosentpoeng. Likestillings- og diskrimineringsombudet var aktivt inne i valgkampen foran årets kommunestyrevalg. Med kampanjen ”Bevisst valg” og slagordet ”Kryss en kvinne! Stem mangfold!” oppfordret ombudet både partiene og velgerne til å gjøre noe med den skjeve kjønnsbalansen i kommunestyrene.  Fungerende ombud Ingeborg Grimsmo er glad for at det nå ser ut til at mange har fulgt oppfordringen.
- Tallene fra SSB viser at det er flere enn ombudet som vil ha mer mangfoldige lokalpolitikere, sier Grimsmo.