Spiseforstyrrelser og idrett er en kobling som er kjent for de fleste. Dagens toppidrett krever voldsomme prestasjoner, ikke alle tåler presset. Det gjelder mange jenter, men også noen gutter. Likestillings- og diskrimineringsombudet beklager uroen rundt arbeidet mot spiseforstyrrelser nå når professor Jorunn Sundgot-Borgen har sagt opp sin stilling i Olympiatoppen – i protest.

«Hvem skal nå plage norsk toppidrett med de ubehagelige psykiske og fysiske baksidene av alle OL-medaljene våre,» spør Esten Sæther i Dagbladet. Han har et vesentlig poeng.

Konflikten mellom Sundgot-Borgen og Olympiatoppen har blant annet dreid seg om prioriteringer. Sundgot-Borgen kritiserer Olympiatoppen for ikke å prioritere det forebyggende arbeidet. Toppidrettssjef Jarle Aambø forsvarer seg med at norske olympiere skal prioriteres. Sundgot-Borgen påpeker at det er på det forebyggende plan man virkelig kan få utrettet resultater.

«Hvis menn fortsatt skal prioritere det som til nå har vært sett på som et kvinneproblem, er jeg ikke optimistisk på utøvernes vegne,» sier Sundgot-Borgen.
Olympiatoppen startet nylig det forebyggende prosjektet «Sunn jenteidrett». Et problem er at det ikke har fulgt penger med til å drive arbeidet, ifølge Sundgodt-Borgen.

- Jeg forutsetter at det viktige arbeidet mot spiseforstyrrelser ikke blir skadelidende. Sundgot-Borgen har synliggjort dette problemet, denne innsatsen må fortsette, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.