Til sommeren skal Stortinget stemme over lovforslaget som kan gi lesbiske rett til assistert befruktning. Onsdag inviterte Likestillings- og diskrimineringsombudet til debattmøte om saken.

Panelet i debatten om felles ekteskapslov
Der var det stor enighet om å ivareta barnets beste, og minst like stor uenighet om hvordan dette skulle gjøres. For Jon Reidar Øyan, leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) handler det først og fremst om å sikre alle barn samme juridiske rettigheter.

- Det er uholdbart at barn straffes juridisk fordi samfunnet er uenig i måten de blir unnfanget på. Opprettholder vi forbudet mot inseminering av lesbiske, sier vi samtidig ja til fortsatt diskriminering av homofiles barn, sa Øyan.

Kjell Erik Øie, statssekretærForslaget til ny ekteskapslov åpner for at lesbiske ektefeller og samboere skal få adgang til assistert befruktning på lik linje med heterofile ektepar og samboere i dag. I følge statssekretær Kjell Erik Øie bygger departementets syn i saken på tre grunnleggende forutsetninger: At kjærligheten mellom to av samme kjønn er likeverdig med kjærligheten mellom mann og kvinne, at barn har det like godt hos homofile foreldre og at ekteskapet er mer enn en religiøs institusjon.

- Hvis man er enig i disse tre forholdene, synes jeg det er vanskelig å forstå hvordan man likevel kan være i mot en felles ekteskapslov, sa Øie.

For flere av innlederne var spørsmålet likevel vanskelig å ta stilling til. Bioteknologinemnda representerer et av de fagmiljøene som er splittet i saken. Ti av nemndas medlemmer støtter regjeringens lovforslag, sju er i mot.

- Det er full enighet i nemnda om at det ikke er noen menneskerett å få barn. Motstanderne av regjeringens lovforslag er bekymret. Det kan få utilsiktede konsekvenser å endre bioteknologiloven i likestillingens navn. Barn blir en handelsvare, sa direktør for Bioteknologinemnda, Sissel Rogne. Hun fikk støtte av gynekolog Øystein Magnus.

- Retten til assistert befruktning handler ikke om likestilling, men om hvilke betingelser vi vil at barn skal bli til under. For meg er det absurd at barnets rett til en far skal skyves tilside for lesbiske kvinners rettigheter. Denne loven normaliserer det umulige. Den lar mor og medmor blir foreldre på bekostning av far i frykten for å diskriminere, sa Magnus.