- Regjeringen svikter i likelønnsaken

- Gode intensjoner i Soria Moria II følges ikke opp med midler i statsbudsjettet, konstaterer likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås. 

I stedet for å sørge for tilstrekkelig midler til å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn, velger regjeringen å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med denne problemstillingen mot neste års lønnsforhandlinger.

Dette er ikke godt nok, mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås, som er skuffet over at regjeringen igjen velger å se bort i fra forslagene fra likelønnskommisjonen den selv satte ned. 

Lønnsforskjellene uendret

Gangås mener det er feil strategi fra regjeringens side igjen å overlate til partene i arbeidslivet å fordele lønnspotten.

- Det norske forhandlingssystemet har ikke klart å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. Det har vært så å si uendret i 25 år, sier Gangås.

- Arbeidstakerorganisasjonene kan vanskelig gå inn for å heve grupper med høyere utdanning på bekostning av lavtlønte. Regjeringen setter partene i en skvis når de overlater til dem å fordele en likelønnspott, sier hun.

Likelønnspott er løsningen

Ombudet mener en likelønnspott, slik likelønnskommisjonen har foreslått, er nødvendig for å tette gapet, men dette forslaget velger altså regjeringen å se bort fra.

- Likelønnskommisjonen har vist at lønnsgapet er størst hos dem med inntil 4 års utdanning. Det er der likelønnspotten må settes inn for å minske gapet, sier Gangås.