- Utdanningsstøtteordningen vil fortsatt diskriminere studenter med nedsatt funksjonsevne, mener likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at regjeringen svikter denne studentgruppen i sitt forslag til statsbudsjett.

Pengen uteblir

I Soria Moria II-erklæringen sier regjeringen at den vil styrke utdanningsstøtten for studenter med funksjonsnedsettelser og studenter med barn”.

I budsjettforslaget for Kunnskapsdepartementet finnes det derimot verken omtale av eller midler til å styrke utdanningsstøtten for studenter med nedsatt funksjonsevne.

- Dermed opprettholdes en diskriminerende praksis til tross for at formålet med utdannings¬støtteordningen er å medvirke til at alle skal ha like muligheter til utdanning, uavhengig av blant annet funksjonsevne, sier Gangås.

Gammelt krav

Allerede i 2004 ba Stortinget regjeringen sikre at ikke studiefinansieringsordningene påfører studenter ekstra utgifter som er knyttet til nedsatt funksjonsevne.

- Det er nå på høy tid at regjeringen gjennomfører konkrete tiltak slik at disse studentene gis samme mulighet som andre til å finansiere høyere utdanning gjennom Lånekassen, sier Gangås.