Likestillingsloven fyller 30 i år, og i den anledning inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til feiring på Litteraturhuset tirsdag 24. februar kl. 14- 18.00.