Alle arbeidsgivere er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering. Her er veilederen som gir deg oversikten.

20. mai lanserte Barne- og likestillingsdepartementet, partene i arbeidslivet og Likestillings- og diskrimineringsombudet en veileder til hvordan man kan fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.

Her kan du laste ned "Veileder for arbeidslivet i aktivitets og rapporteringsplikten

Samtidig lanserer LDO kampanjen ”Hvordan skape mangfold – på ordentlig?”, hvor blant andre Posten er med som en eksempelbedrift som satser på mangfold.

For å lykkes med likestillings- og mangfoldsarbeid må arbeidet forankres i ledelsen og hos de ansatte. Kompetanse er en viktig forutsetning.

Sammen med arbeidslivets parter tilbyr Likestillings- og diskrimineringsombudet gratis regionale kurs til høsten for de som har behov for rask og praktisk innføring i hva som skal til for å imøtekomme de nye reglene, gode eksempler fra andre virksomheters arbeid og informasjon om diskrimineringsjuss.

Det arrangeres også en heldags ekspertkonferanse i Oslo viet diskrimineringsjussen i arbeidslivet.

Les mer om kursene her.