Vant frem i likelønnsak

Annonsekonsulent Berit Bjerg har inngått forlik med arbeidsgiver Aftenposten.

– Det som er viktig er at ombudets uttalelse om at lønnsforskjellene var brudd på likestillingsloven, blir stående. Dessuten er det slått fast i to rettsinstanser at det er mulig å sammenligne lønn på tvers av tariffavtaler. Prinsippene er det viktigste for meg, sier Bjerg til HK-Nytt.

Lang prosess

Annonsekonsulenten hadde 80 000 kroner mindre i lønn enn en mannlig typograf i Aftenposten. I 2005 klaget hun til Likestillingsombudet, og fikk medhold i at dette var indirekte kjønnsdiskriminering.

I 2007 ga Likestillingsnemnda Bjerg medhold i at de to stillingene kan sammenlignes, men fordi Bjerg i løpet av de to årene som da var gått hadde fått ny stilling og ny jobb, mente nemnda det ikke lenger fantes noen lønnsforskjell.

Til retten

Oslo tingrett kjente nemndas vedtak ugyldig. Staten, som representerte Likestillings- og diskrimineringsnemnda, anket så til lagmannsretten.

Også lagmannsretten ga Bjerg medhold i at nemndas vedtak var ugyldig. Aftenposten ønsket da at nemnda skulle behandle saken på nytt. I stedet stevnet Berit Bjerg Aftenposten for tingretten, og krevde erstatning for brudd på likelønnsloven.

Onsdag ble partene enige om et forlik. Partene ønsker ikke å gå ut med størrelsen på beløpet Bjerg får. LO-advokat Christopher Hansteens krav om erstatning for tapt lønn og oppreisning var opprinnelig på til sammen 250 000 kroner, skriver HK-Nytt.

 http://www.frifagbevegelse.no/hk-nytt/article4588721.ece