Karin Haare Johansen har fått rettens medhold i at hun kan bli i jobben sin til hun fyller 70.

En arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av sin alder før hun eller han er 70 år. Det står i Arbeidsmiljøloven, som også nevner unntakene fra denne paragrafen.

Aftenposten skriver om en kundebehandler i Gjensidige som gikk rettens vei for å beholde jobben sin, da arbeidsgiveren ønsket å pensjonere henne som 67-åring.

Vant i tingretten

- Én måtte gå til retten for å sikre rettferdighet. Og det ble meg, sier Karin Haare Johansen til avisa.

I dag vant hun saken i Oslo tingrett, og kan dermed fortsette i jobben som hun liker så godt. Også hvis arbeidsgiveren bestemmer seg for å anke, kan Johansen stå i arbeidet til rettskraftig dom foreligger.

Ingen særlige omstendigheter

For at det skal være nødvendig med lavere aldersgrense enn 70 år, må det ifølge tingretten foreligge særlige omstendigheter i virksomheten. Det var ikke tilfelle i denne saken, mener retten.

Oslo tingrett: Dom og kjennelse fra 16.04., Karin Haare Johansen mot Gjensidige Forsikring BA (PDF).

Lovdata: Arbeidsmiljøloven.

Aftenposten: Får jobbe til hun blir 70 år.